Meghna Preloader

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย) อาชีพช่างทำผม บุรุษ/สตรี ระดับชั้นที่ 1-4
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

สอบถาม รอบสอบ และ สถานที่สอบใกล้เคียง

ศูนย์สอบ กทม. ตรงข้ามม.ธรรมศาสตร์รังสิต (สำนักงานใหญ่)
โทร. 02-9028585 , 081-4024235
ศูนย์สอบ จ.ขอนแก่น (ล้อมดาวสตูดิโอ) โทร. 043-466427 , 081-4024235
ศูนย์สอบ จ.สุราษฎร์ธานี (ร.ร.สาลิกาแฟชั่น) โทร. 077-273559 , 081-4024235
ศูนย์สอบ จ.ลำพูน (เกษสราภรณ์ บิวตี้) โทร.053-563230 , 081-4024235

สมัครสอบ

About Us

โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ ( Anthony Hair ) ได้เปิดดำเนินมาแล้วกว่า 16 ปี โดยได้ รับรางวัลการจัดการบริหาร
ภายในด้านการศึกษา ระดับดีมากของประเทศ 3 ปีซ้อน จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรต้นแบบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ ( สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) สังกัตสำนักรัฐมนตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

Our Services

คอร์สเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน-อัตราค่าเรียน-ระเบียบการ

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบสมรรถนะของบุคคลล

ตามมาตราฐานอาชีพ (สาขาวิชาธุรกิจเสริมสวย)

อ่านเพิ่มเติม

Our Team

Meghna

อาจารย์ ณรงค์ โพธ์เงิน

Director

ผู้อำนวยการ ประจำโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

Meghna

อาจารย์ สมเพชร ศรีชัยโย

Manager

ผู้แทนองค์กรสอบ/ผู้รับใบอนุญาติ

Contact Us

ช่องทางการติดต่อ

โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

84/3-4 ม.8 ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี
Phone: 02-902-8585
Fax: 02-902-8445
Email: Anthonyhairs@yahoo.com